Działka inwestycyjna 9868 m², Świba

działka inwestycyjna • na sprzedaż • rynek wtórny • Świba

750 000  • 9868 
76 zł za m2

 Kontakt

UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, KUPUJĄCY NIE PLACI PROWIZJI.....

Mamy do zaoferowania nieruchomosc gruntową niezabudowaną zlokalizowaną bezpośrednio przy trasie DAWNEJ DROGI KRAJOWEJ Nr 8 ze zjazdem na drogę szybkiego ruchu S-8 Wieruszow-Wschod oraz Kępno-Wschód w realizacji. Nieruchomośc gruntowa z dostępem do drogi publicznej kategorii DW o nawierzchni bitumicznej oraz ze zjazdem na drogę gminna o nawierzchni gruntowej. Dzialka gruntuu w obowiązującym MPZP dla Gminy Kępno przeznaczona pod inwestycję typu Aktywizacja Gospodarcza pod Symbolem O1UR uslugi i rzemioslol z wbudowanymi mieszkaniami. Z uwagi na ksztalt dzialki wydluzonego prostokata i przzlegloc dluzszego boku dziailki do istniejacej drogi gminnej istnieje mozliwoc podzialu dzialki na 10 szt mniejsyzch.
Wyciąg z tekst MPZP dla symbolu 01URŁ
27. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: O1UR, O2UR, O3UR, O4UR, O5UR,
O6UR, O7UR ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usług rzemiosła;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) następujące zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się budynki i budowle oraz urządzenia infrastruktury technicznej związane z przeznaczeniem
terenu oraz infrastrukturę komunikacyjną, tereny dróg wewnętrznych, miejsca parkingowe, obiekty
gospodarcze i garażowe,
b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy w wysokości 60 % powierzchni terenu,
c) przeznaczenie uzupełniające nie może zająć więcej niż 20% powierzchni użytkowej wszystkich
pomieszczeń zabudowy,
d) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 20%,
e) dopuszcza się obiekty małej architektury;
4) następujące zasady kształtowania zabudowy:
a) liczba kondygnacji, liczona łącznie z poddaszem użytkowym, nie większa niż 3,
b) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 8 metrów,
c) wysokość budynków niemieszkalnych nie większa niż 10 metrów,
d) dopuszcza się dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

  • powierzchnia: 9868 m2
  • powierzchnia działki: 9868 m2
  • dojazd: utwardzony
  • numer oferty: 2160967
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Lipiec 2021


Dane kontaktowe

Logo agencji

Kępińska Giełda Nieruchomości

ul. Warszawska 22 63-600 Kępno

tel: +48 62 782 27 92

tel: +48 601 560 477

Zdjęcie agenta nieruchomości

Roman Pustkowski

tel: +48 48627822792

tel: +48 601 560 477

Osoba do kontaktu: Pustkowski Roman nr. licencji:3468

Instrukcje kontaktowe: Pustkowski Roman nr. licencji:3468 www.KGN.nieruchomosci.pl